Ponedeljek, 30. Marec 2020

Fast Font

Socialna oskrba na domu – v in izven mreže javne službe

Skupnost socialnih zavodov je v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Inštitutom RS za socialno varstvo v juniju 2013 organizirala strokovno srečanje za izvajalce pomoči na domu in socialnega servisa. Na srečanju smo sodelovali s prispevkom Socialna oskrba na domu – v in izven mreže javne službe, v okviru katerega smo predstavili analizo stanja v letu 2012.

Več na: Socialna oskrba na domu (1.26 MB)

pnd

 

Deli

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci