Sreda, 15. Julij 2020

Fast Font

Strokovna ekskurzija

V petek, 23. 8., smo bili na strokovni ekskurziji v Pomurju. Obiskali smo Center za socialno delo Murska Sobota, Zvezo Romov Slovenije in Ekosocialno kmetijo Korenika. Vsem se najlepše zahvaljujemo za predstavitev svoje dejavnosti in gostoljubnost.

 

Deli

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci