Sreda, 15. Julij 2020

Fast Font

5. Kongres socialnega dela

Od 25. do 27. septembra bo potekal Kongres socialnega dela. Program Kongresa je dostopen tukaj, na njem pa s sledečimi prispevki aktivno sodelujemo tudi predstavniki IRSSV.

 5. kongres SD

Sreda, 25. 9. 2013

Sekcija AVTONOMNOST IN ORGANIZACIJA SKUPNOSTI, 14.00 – 15.30
Dvorana Plečnik
Tamara Narat, Anja Jesenovec: Identificirane težave, ki se na področju skrbništva pojavljajo v praksi.

Sekcija SOLIDARNOST IN PRIPADNOST SKUPNOSTI, 16.00 – 17.30
Dvorana Fabiani
Lea Lebar, Tamara Narat, Mateja Nagode: Rezultati spremljanja izvajanja evropskega leta aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami 2012.

Sekcija REORGANIZACIJA (socialnega varstva, področja duševnega zdravja, dolgotrajne oskrbe) – med modernizacijo in človeškostjo, 17.45 - 19.15
Dvorana Plečnik
Mateja Nagode, Lea Lebar, Nadja Kovač: Pomoč na domu v mreži javne službe in zunaj nje.

 

Četrtek, 26. 9. 2013

Sekcija SOCIALNO DELO IN POLITIKA VARČEVANJA, 10.15 – 11.45
Dvorana Šubic
Simona Smolej, Renata Marčič, Polona Dremelj: Spremembe v financiranju programov socialnega varstva.

Vid Žiberna: Spletna aplikacija za izvajalce socialnovarstvenih programov s centralno bazo podatkov.

Sekcija SOCIALNO DELO IN POLITIKA VARČEVANJA, 12.15 – 13.45
Dvorana Šubic
Okrogla miza: Razvoj socialnovarstvenih programov. Priložnosti in ovire. Sodelujejo: Liljana Rihter, Barbara Tomc Kobal, Martina Trbanc, Marjeta Ferlan Istinič, Vid Žiberna, predstavniki izvajalcev programov.

 

Petek, 27. 9. 2013

Sekcija SOCIALNO DELO KOT GIBALO SPREMEMB, 9.00 – 10.30
Dvorana Fabiani
Polonca Jakob Krejan: Obvladovanje psihosocialnih tveganj. Stres na delovnem mestu.

Sekcija SOCIALNO DELO ZA ZAGOTAVLJANJE ENAKOSTI MED LJUDMI, 9.00 – 10.30
Dvorana Vurnik
Tamara Narat: Življenjski poteki oseb, prikrajšanih za običajno družinsko življenje. Značilnosti prehodov iz posebnih oblik skrbi (rejništvo, zavodi) v odraslo življenje.

Sekcija SOCIALNO DELO ZA ZAGOTAVLJANJE ENAKOSTI MED LJUDMI, 11.00 – 12.30
Dvorana Ravnikar
Polona Dremelj, Simona Smolej, Tamara Narat: Ali je nov sistem uveljavljanja pravic iz javnih sredstev za centre za socialno delo preprostejši?

Barbara Kobal Tomc, Mateja Nagode, Nadja Kovač: Otroci in mladostniki s hudimi motnjami vedenja.

Nadja Kovač: Spremljanje položaja otrok in mladine v Sloveniji. Informacijska baza.

Deli

 

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci