Sreda, 15. Julij 2020

Fast Font

Dignity first – priorities in reform of care services (peer review)

Evropska unija se srečuje s skupnim izzivom, kako izboljšati kakovost oskrbe starejših ter zagotoviti, da bo ta dostopna, hkrati pa tudi finančno vzdržna. V septembru je tako v Stockholmu potekal Peer Review na temo "Dignity first – priorities in reform of care services", katerega namen je bil predstaviti švedski pristop reformiranja oskrbe starejših in v deliti izkušnje iz drugih držav. Razprave so se poleg predstavnikov Švedske udeležili še predstavniki Belgije, Bolgarije, Hrvaške, Cipra, Češke, Nemčije, Litve, Nizozemske, Romunije in Slovenije. Slovenijo smo na konferenci zastopali predstavniki IRSSV in MDDSZ.

Če vas to področje zanima, lahko nekaj več informacij o dogodku dobite tukaj, gradiva oz. prispevki posameznih držav pa so dostopni tukaj.

 

Deli

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci