Petek, 18. Oktober 2019

Fast Font

Strokovni posvet – Pozitivni premiki na področju rejništva

Rejništvo

 

CSD Murska Sobota je dne 12. 12. 2013 skupaj z Društvom rejnikov Slovenije organiziral Strokovni posvet – Pozitivni premiki na področju na rejništva. Na posvetu smo predstavili rezultate dveh naših raziskav na temo ureditve rejniške dejavnosti v Sloveniji in življenjskih potekov oseb z izkušnjo bivanja v rejništvu.


Več na povezavi http://www.csd-ms.si/.

 

Deli

Indeks blaginje otrok

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

bazaotroci

 

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci