Sreda, 15. Julij 2020

Fast Font

Sodelovanje v spletni anketi o poznavanju vsebin Evropskega leta aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti 2012

Na Inštitutu RS za socialno varstvo za potrebe Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve v letu 2012 spremljamo uresničevanje aktivnosti Evropskega leta aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti v Sloveniji. Eden izmed ciljev omenjenega evropskega leta je med drugimi tudi povečanje splošne ozaveščenosti o tematiki aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti. Da bi ugotovili, v kolikšni meri je ta cilj dosežen, vas vljudno naprošamo, da izpolnite pripeto anketo.

Za sodelovanje za namene primerjav prosimo tudi tiste, ki ste vprašalnik morebiti pred časom že izpolnili.

Vprašalnik je dostopen na sledeči povezavi: Evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti 2012

Že vnaprej se vam iskreno zahvaljujemo za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo!
 

Deli

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci