Torek, 14. Julij 2020

Fast Font

Skill Assessment

V septembru 2013 smo v okviru programa Vseživljensko učenje akcije Leonardo da Vinci partnerstva pričeli z izvajanjem novega projekta z naslovom SKILL ASSESSMENT (People with Learning Disabilities in the Labour Market).

V projekt, ki ga koordinira neprofitna mednarodna organizacija CEIPES iz Palerma, je vključenih 11 partnerjev iz 10 različnih držav (Velika Britanija, Turčija, Nemčija, Bolgarija, Madžarska, Poljska, Italija, Češka, Avstrija in Slovenija).

Tekom projekta bomo skupaj s partnerji pripravili enoten model ocenjevanja veščin ljudi z intelektualno oviranostjo in težavami pri učenju pri prehodu na trg dela. Uvodni sestanek projekta je potekal v decembru v Palermu.

Palermo

 VZU

  

Deli

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci