Nedelja, 9. Avgust 2020

Fast Font

Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja duševnega zdravja

V decembru 2013 smo zaključili s končnimi poročili za nalogo »Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov«, in sicer smo obravnavali tri skupine programov:

  • programe stanovanjskih skupin za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju (8 programov),
  • programe dnevnih centrov za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju (7 programov),
  • programe centrov za svetovanje za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju (2 programa).

Evalvacija je v grobem obsegala analizo prejetih zbirnikov podatkov o posameznih programih, statistično analizo 4.278 vprašalnikov (na sliki) in dokumentacij in delovne obiske obravnavanih programov. Poročila bomo objavili po pregledu in odobritvi naročnika (MDDSZ).

slika

 

Deli

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci