Sreda, 15. Julij 2020

Fast Font

Mednarodna konferenca o usklajevanju dela in družine s poudarkom na izrabi starševskega dopusta s strani očetov

Ružica Boškić je na mednarodni konferenci mreže International Network on leave Policies & Research z naslovom »Mednarodna konferenca o usklajevanju dela in družine s poudarkom na izrabi starševskega dopusta s strani očetov« nastopila s prispevkom: »Situation Analysis and Identification of Needs in the Area of Family Policy in Slovenia«.
 

Deli

 

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci