Sreda, 15. Julij 2020

Fast Font

Udeležba na seminarju

Dne 12. 6. 2014 smo se udeležili seminarja, ki ga je v Mariboru organiziralo društvo Terne Roma – Mladi Romi. Namen seminarja je bil opozoriti na neenak položaj, ki ga romske ženske zasedajo znotraj skupnosti, kot tudi v širši družbi. Predavateljice so s predstavitvijo dobrih praks skušale spodbuditi k bolj aktivni participaciji romskih žensk in k njihovi večji vključenosti v družbo.

Deli

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci