Nedelja, 12. Julij 2020

Fast Font

Delovni posvet projekta aktivno in zdravo staranje v Sloveniji (AHA.SI)

Partnerji projekta Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji (Active and Healthy Ageing in Slovenia – AHA.SI) smo v torek, 17. junija 2014, organizirali delovni posvet o procesih strateškega planiranja na področju politik staranja. Posvet je bil namenjen predstavitvi projekta AHA.SI in njegove vloge v okviru priprave strategije za aktivno in zdravo staranje v Sloveniji, osrednja vloga posveta pa je bilo srečanje in medsebojna izmenjava stališč udeležencev z različnih področij. Več o projektu si lahko preberete tukaj.

slika

 

  

 

Deli

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci