Ponedeljek, 16. September 2019

Fast Font

Evalvacije javnih socialno varstvenih programov s področja duševnega zdravja

V prostorih MDDSZ smo dne 2. 7. 2014 predstavili izsledke poglobljenih evalvacij javnih socialno varstvenih programov s področja duševnega zdravja (skupine programov: dnevni centri, stanovanjske skupine, svetovalnice), ki smo jih izvedli v letu 2013. Prisotni so bili predstavniki naročnika (MDDSZ) in izvajalcev obravnavanih socialno varstvenih programov.

kolaz

Deli

Indeks blaginje otrok

 

65plus logo spletka

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci