Sreda, 15. Julij 2020

Fast Font

Evalvacije javnih socialno varstvenih programov s področja duševnega zdravja

V prostorih MDDSZ smo dne 2. 7. 2014 predstavili izsledke poglobljenih evalvacij javnih socialno varstvenih programov s področja duševnega zdravja (skupine programov: dnevni centri, stanovanjske skupine, svetovalnice), ki smo jih izvedli v letu 2013. Prisotni so bili predstavniki naročnika (MDDSZ) in izvajalcev obravnavanih socialno varstvenih programov.

kolaz

Deli

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci