Sreda, 15. Julij 2020

Fast Font

Analiza pravic mladoletnih migrantov brez spremstva skozi prizmo migracijskih in azilnih postopkov

V dneh 9. in 10. 7. 2014 smo se udeležili prvega delovnega sestanka za projekt HOMEAG UAM - In Whose Best Interest? Exploring Unaccompanied Minors’ Rights Through the Lens of Migration and Asylum Procedures (Otrokove najboljše koristi? Analiza pravic mladoletnih migrantov brez spremstva skozi prizmo migracijskih in azilnih postopkov), kjer sodelujemo kot partner, ki izvaja evalvacijo projekta. 

Otroci oziroma mladoletni migranti brez spremstva so ena izmed ranljivih skupin, ki se pojavljajo v migracijskih tokovih po vsem svetu. Zanje se zaradi mladoletnosti uporabljajo določbe Konvencije ZN o otrokovih pravicah, ki v prvi točki tretjega člena določa, da morajo biti pri vseh dejavnostih v zvezi z otroki, bodisi da jih vodijo državne bodisi zasebne ustanove za socialno varstvo, sodišča, upravni organi ali zakonodajna telesa, otrokove koristi glavno vodilo.

Glavna poudarka projekta sta analiza koncepta otrokovih najboljših koristi in analiza formalnih postopkov sprejema, zaščite in integracije mladoletnih migrantov brez spremstva.

Nosilec pilotnega projekta je Univerza na primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, sodelujoči partnerji pa so iz Velike Britanije, Avstrije, Francije ter Slovenije. Projekt poteka od 5. 6. 2014 do 15. 12. 2015.

 

IMG 20140710 101549

LOGO - Nalozba v vaso prihodnost

"Operacijo delno financira Evropska unija"

Deli
 

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci