Ponedeljek, 30. Marec 2020

Fast Font

Izvajanje pomoči na domu v letu 2013

Na voljo so najnovejši podatki o izvajanju socialnovarstvene storitve pomoč na domu za leto 2013, ki smo jih zbrali na Inštitutu RS za socialno varstvo. Predstavljamo jih v poročilu Izvajanje pomoči na domu – analiza stanja v letu 2013, kjer najprej predstavimo socialnovarstveno storitev pomoč na domu, uvodnemu poglavju pa sledita metodologija zbiranja podatkov in analiza pridobljenih podatkov.

Glavne ugotovitve analize za leto 2013:

• storitev se je v okviru javne mreže izvajala v 208 slovenskih občinah;
• štiri občine so storitev pomoči na domu izvajale za uporabnike brezplačno, saj so celotne stroške izvajanja storitve krile iz občinskih sredstev;
• število uporabnikov je že drugo leto zapored nekoliko upadlo - konec leta 2013 je bilo v Sloveniji 6.540 uporabnikov pomoči na domu;
• večina uporabnikov je ob kocu leta 2013 prejemala storitev v obsegu manj kot 3,5 ure na teden;
• povprečna cena storitve na uro za uporabnika je v letih 2006-2012 postopoma naraščala; v letu 2012 je znašala 5,27 EUR, v letu 2013 pa 5,12 EUR ;
• celotni stroški storitve so v povprečju znašali 16,91 EUR, kar je 66 centov manj kot leto prej;
• na področje izvajanja pomoči na domu vstopa čedalje večje število domov za starejše in zasebnikov s koncesijo občine.

 

Več informacij je dostopnih v poročilu. Obveščamo vas tudi, da smo posodobili spletno stran z zemljevidom izvajalcev pomoči na domu in ceno storitve po slovenskih občinah.

 IMAG2014

 

Deli

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci