Ponedeljek, 16. September 2019

Fast Font

Izvajanje pomoči na domu v letu 2013

Na voljo so najnovejši podatki o izvajanju socialnovarstvene storitve pomoč na domu za leto 2013, ki smo jih zbrali na Inštitutu RS za socialno varstvo. Predstavljamo jih v poročilu Izvajanje pomoči na domu – analiza stanja v letu 2013, kjer najprej predstavimo socialnovarstveno storitev pomoč na domu, uvodnemu poglavju pa sledita metodologija zbiranja podatkov in analiza pridobljenih podatkov.

Glavne ugotovitve analize za leto 2013:

• storitev se je v okviru javne mreže izvajala v 208 slovenskih občinah;
• štiri občine so storitev pomoči na domu izvajale za uporabnike brezplačno, saj so celotne stroške izvajanja storitve krile iz občinskih sredstev;
• število uporabnikov je že drugo leto zapored nekoliko upadlo - konec leta 2013 je bilo v Sloveniji 6.540 uporabnikov pomoči na domu;
• večina uporabnikov je ob kocu leta 2013 prejemala storitev v obsegu manj kot 3,5 ure na teden;
• povprečna cena storitve na uro za uporabnika je v letih 2006-2012 postopoma naraščala; v letu 2012 je znašala 5,27 EUR, v letu 2013 pa 5,12 EUR ;
• celotni stroški storitve so v povprečju znašali 16,91 EUR, kar je 66 centov manj kot leto prej;
• na področje izvajanja pomoči na domu vstopa čedalje večje število domov za starejše in zasebnikov s koncesijo občine.

 

Več informacij je dostopnih v poročilu. Obveščamo vas tudi, da smo posodobili spletno stran z zemljevidom izvajalcev pomoči na domu in ceno storitve po slovenskih občinah.

 IMAG2014

 

Deli

Indeks blaginje otrok

 

65plus logo spletka

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci