Sreda, 15. Julij 2020

Fast Font

Evalvacija programa Spodbujanje neaktivnih oseb, ki so dalj časa oddaljene od trga dela, za njihovo vrnitev oziroma ponovni vstop na trg dela s poglobljeno individualno in skupinsko obravnavo

Na Inštitutu RS za socialno varstvo smo od oktobra 2013 spremljali izvajanje programa Spodbujanje neaktivnih oseb, ki so dalj časa oddaljene od trga dela, za njihovo vrnitev oziroma ponovni vstop na trg dela s poglobljeno individualno in skupinsko obravnavo. Gre za pilotni program socialne aktivacije v Sloveniji. Tovrstni programi se v več nacionalnih strateških dokumentih pojavljajo kot eden ključnih ukrepov povečanja socialne vključenosti in zaposljivosti ranljivih skupin.

Osnovni namen evalvacije je bil ugotoviti, ali in koliko je udeležba v programu pomagala udeležencem pri vrnitvi na trg dela ter kakšni so bili drugi učinki programa za udeležence. Pri vrednotenju programa smo upoštevali večravensko zasnovo z naslednjimi tipi deležnikov: udeleženci programa (mikro raven), izvajalci (mezzo raven) in stroko (makro raven).

Poročilo se nahaja tukaj.

IMG 20140718 083019e

Deli

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci