Nedelja, 31. Maj 2020

Fast Font

Dolgotrajna oskrba - uporaba mednarodne definicije v Sloveniji

Izšel je Delovni zvezek (UMAR) z naslovom Dolgotrajna oskrba – uporaba mednarodne definicije v Sloveniji, ki je rezultat dela medresorske delovne skupine za statistično spremljanje dolgotrajne oskrbe.

Delovno skupino skupaj s Statističnim uradom RS vodi Inštitut RS za socialno varstvo, v skupini pa aktivno sodelujejo tudi:
- Urad za makroekonomske analize in razvoj,
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
- Ministrstvo za zdravje,
- Nacionalni inštitut za javno zdravje,
- Inštitut za ekonomska raziskovanja,
- Skupnost socialnih zavodov Slovenije,
- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter
- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Za sistemsko ureditev področja dolgotrajne oskrbe je nujno usklajeno in sistematično zbiranje podatkov o izdatkih in prejemnikih dolgotrajne oskrbe v skladu z mednarodno standardizirano metodologijo (OECD, WHO, Eurostat). V Delovnem zvezku so predstavljena izhodišča za ustanovitev in delovanje omenjene delovne skupine ter tudi ključni rezultati spremljanja ureditve dolgotrajne oskrbe v Sloveniji po mednarodni definiciji. Poseben poudarek je namenjen analizi izdatkov in analizi prejemnikov dolgotrajne oskrbe.

 

 do1  

 

Delovni zvezek št. 2/2014, let. XXIII je dostopen v pdf obliki tukaj, v obliki elektronske knjige pa tukaj

Deli

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci