Nedelja, 31. Maj 2020

Fast Font

Sestanek za projekt Skill Assessment

Tretji sestanek v okviru mednarodnega projekta Skill Assessment je potekal v Ostravi na Češkem in v Rybniku na Poljskem. Na sestanku smo s predstavniki držav partneric pregledali do sedaj opravljeno delo, uskladili orodje za ocenjevanje veščin oseb z intelektualno oviranostjo in težavami pri učenju pri prehodu na trg dela, dorekli časovni plan in ostale organizacijske in vsebinske podrobnosti testiranja orodja v praksi in evalvacije le tega. Naslednje srečanje bo marca 2015 v Nemčiji.

Nekaj utrinkov s Češke...

slika1

.. in Poljske:

slika2

 

Deli

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci