Sreda, 15. Julij 2020

Fast Font

Kakovost socialne oskrbe na domu: vrednotenje, podatki in priporočila

Izšla je monografija z naslovom Kakovost socialne oskrbe na domu: vrednotenje, podatki in priporočila, v kateri avtorice (Hlebec, Nagode, Filipovič Hrast) predstavljajo rezultate edine reprezentativne raziskave o kakovosti socialne oskrbe na domu v Sloveniji ter kritično ovrednotijo starejše, parcialne raziskave o socialni oskrbi na domu.

Vsebina monografije tako obsega predstavitev socialne oskrbe na domu, pristopov k vrednotenju kakovosti storitev, analizo preteklih raziskav na makro-, mezo- in mikroravni ter celovite rezultate raziskave, ki je bila izvedena v letu 2013 in obsega vrednotenje kakovosti socialne oskrbe na domu z vidika uporabnikov, njihovih svojcev in socialnih oskrbovalk. Slednja je posebej pomembna za oblikovalce politik, saj predstavlja stanje socialne oskrbe na domu pri nas in segmente, kjer bi bilo potrebno to storitev okrepiti, spremeniti ali dopolniti.

kakovost socialne oskrbe na domu vrednotenje podatki in priporocila

 

Deli

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci