Sreda, 15. Julij 2020

Fast Font

Predstavitev raziskav IRSSV

V ponedeljek, 17. 11. 2014, smo v novih prostorih IRSSV predstavili izsledke študije »Socialni položaj Slovenije 2013 – 2014« in evalvacijo programa socialne aktivacije oseb, ki so dlje časa oddaljene od trga dela.

 

17.11.2014

 

Deli

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci