Ponedeljek, 16. September 2019

Fast Font

Predstavitev raziskav IRSSV

V ponedeljek, 17. 11. 2014, smo v novih prostorih IRSSV predstavili izsledke študije »Socialni položaj Slovenije 2013 – 2014« in evalvacijo programa socialne aktivacije oseb, ki so dlje časa oddaljene od trga dela.

 

17.11.2014

 

Deli

Indeks blaginje otrok

 

65plus logo spletka

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci