Sreda, 15. Julij 2020

Fast Font

Vabilo na zaključni dogodek projekta Skill Assessment

Vljudno vas vabimo na zaključni dogodek projekta Skill Assessment – People with learning disabilities in labour market. Projekt koordinira neprofitna mednarodna organizacija CEIPES iz Palerma, vanj pa je vključenih 11 partnerjev iz 10 različnih držav (Velika Britanija, Turčija, Nemčija, Bolgarija, Madžarska, Poljska, Italija, Češka, Avstrija in Slovenija).

V projektu smo na Inštitutu za socialno varstvo v preteklih dveh letih skupaj s partnerji iz desetih držav pripravljali enoten model ocenjevanja veščin ljudi z intelektualno oviranostjo in težavami pri učenju pri prehodu na trg dela, s pomočjo katerega lahko priporočimo primerno zaposlitev oz. program usposabljanja (več o projektu: http://irssv.si/index.php/invalidsko-varstvo/drugo).

Na dogodku vam bomo na kratko predstavili rezultate projekta, hkrati pa bomo sodelujoči partnerji predstavili svojo dejavnost in aktivnosti tako v projektu kot širše, s čimer se bodo vzpostavile velike možnosti mednarodnega mreženja. Dogodek bo v veliki meri potekal v angleškem jeziku.

Vabljeni torej v četrtek, 18. junija 2015, od 9. do 12. ure, v Central hotelu na Miklošičevi cesti 9 v Ljubljani

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci