Nedelja, 31. Maj 2020

Fast Font

Zaključni dogodek projekta Skill Assessment

V preteklem tednu smo na IRSSV gostili partnerje mednarodnega projekta Skill Assessment; obiskalo nas je kar 48 projektnih partnerjev iz desetih držav. Intenzivnemu projektnemu sestanku je sledil ogled prestolnice, med katerim je partnerje sprejel in pozdravil župan Zoran Janković.

V četrtek, 18. junija, smo pripravili zaključni dogodek projekta. V uvodnem delu smo predstavili delo na projektu v preteklih dveh letih in model ocenjevanja veščin ljudi z intelektualno oviranostjo in težavami pri učenju pri prehodu na trg dela. Pozdravila nas je tudi predstavnica Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ga. Saša Mlakar. Sledilo je neformalno druženje in mreženje slovenskih in tujih partnerjev, v popoldanskem delu pa še ogled Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije – Soče, kjer so nam prijazno omogočili tudi ogled Doma IRIS.

 

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci