Sreda, 15. Julij 2020

Fast Font

Analiza socialnovarstvenih programov v letu 2014

Spremljanje izvajanja socialnovarstvenih programov, ki jih sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, spada med redne letne naloge Inštituta RS za socialno varstvo. V letu 2014 je bilo sofinanciranih 153 programov na desetih področjih glede na Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva 2013–2020.

Na povezavi objavljamo poročila o izvajanju socialnovarstvenih programov od leta 2007 dalje, aktualna analiza za leto 2014 pa se nahaja tukaj.

Z namenom čim širše javne dostopnosti podatkov o programih, ki jih sofinancira pristojno ministrstvo, smo v enostavni obliki objavili nekaj osnovnih informacij o teh programih. Za več klikni na seznam.

slika

Deli

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci