Ponedeljek, 30. Marec 2020

Fast Font

Izvajanje pomoči na domu v letu 2014

V okviru letnega plana dela in razvoja na IRSSV po naročilu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti že od leta 2008 redno in sistematično spremljamo izvajanje storitve pomoč na domu v vseh slovenskih občinah. Analiza je nepogrešljiva in pomembna iz več razlogov. Prvi je prav gotovo ta, da je spremljanje stanja in trendov pri organiziranju in izvajanju pomoči na domu predpogoj za vodenje učinkovite in transparentne politike na tem področju, ažurno spremljanje pa omogoča tudi preverjanje uspešnosti doseganja zastavljenih ciljev nacionalnega programa. Tako zbrani podatki tudi predstavljajo temeljni podatkovni vir za delo strokovnjakov, izvajalcev storitve, raziskovalcev, politikov in drugih načrtovalcev razvoja na tem področju. 

Tokrat predstavljamo že osmo analizo izvajanja storitve. Glavne ugotovitve analize za leto 2014 so naslednje:

- Pomoč na domu se je v okviru mreže javne službe na dan 31. 12. 2014 izvajala v 201 slovenski občini.
- Skupaj je pomoč na domu v okviru mreže javne službe izvajalo 79 različnih izvajalcev, med njimi največ CSD (33).
- Na dan 31. 12. 2014 je bilo v Sloveniji 6.888 uporabnikov pomoči na domu.
- Vseh uporabnikov v letu 2014 je bilo 9.664, kar kaže na visoko fluktuacijo uporabnikov.
- Povprečna potrjena cena ob delavnikih (cena, ki jo plača uporabnik) storitve pomoči na domu na uro je na dan 31. 12. 2014 znašala 5,07 evra.
- Za storitve, opravljene ob sobotah, je povprečna potrjena cena na dan 31. 12. 2014 znašala 5,23 evrov. Povprečna cena storitve je ob nedeljah za uporabnika znašala 6,59 evra, ob praznikih pa 6,91 evra.
- Celotni stroški pomoči na domu na uro so na dan 31. 12. 2014 v povprečju znašali 16,77 evrov.
- Izvajanje pomoči na domu je bilo za uporabnike brezplačno v treh občinah (Ig, Odranci in Škofljica).
- Podatki kažejo, da so povprečni celotni stroški storitve na dan 31. 12. 2014 za nedeljo znašali 20,61 evrov, za praznik pa 21,50 evrov.
- Na dan 31. 12. 2014 je bilo po poročanih podatkih 512 uporabnikov (7,4 %) opravičenih plačila storitve, od tega 74,0 % v celoti.
- Podatki za leto 2014 kažejo, da med uporabniki pomoči na domu ostaja določen obseg potreb nezadovoljen. Med uporabniki storitve so namreč tudi takšni, ki bi potrebovali izvajanje v večjem obsegu, in sicer dopoldne (vsaj 236 uporabnikov), popoldne (vsaj 182 uporabnikov), ob sobotah (vsaj 240 uporabnikov) in ob nedeljah in praznikih (vsaj 253 uporabnikov).
- Podobno kot v lanskem letu, tudi letos ocenjujemo, da bi se v Sloveniji v tem trenutku v pomoč na domu lahko vključilo še preko 500 oseb, ki tega iz različnih razlogov ne storijo.

Več informacij najdete v poročilu. Obveščamo vas tudi, da smo posodobili spletno stran z zemljevidom izvajalcev pomoči na domu in ceno storitve po slovenskih občinah.

Zemljevid PND

Deli

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci