Četrtek, 28. Maj 2020

Fast Font

Publikacija - Središče ZIPOM

V sodelovanju s projektom Središče ZIPOM, ki deluje pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije, smo v letošnjem letu pripravili več krajših analiz. Na podlagi ene izmed analiz je nastala publikacija o vplivu NVO na oblikovanje javnih politik na področju otrokovih pravic in zagotavljanja kakovosti življenja otrok.

naslovnica

Deli

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci