Četrtek, 28. Maj 2020

Fast Font

Potencial nevladnih organizacij v okviru deinstitucionalizacije skrbi za starejše

V sodelovanju z Vključen.si smo pripravili krajšo študijo o potencialu nevladnih organizacij v okviru deinstitucionalizacije skrbi za starejše. Glede na dobljene rezultate ankete med zasebnimi organizacijami ugotavljamo, da te predstavljajo pomemben steber izvajanja storitev in programov za starejše na domu oziroma v skupnosti, zlasti pri izvajanju:

  • pomoči pri opravljanju podpornih dnevnih opravil (angl. IADL),
  • pomoči pri ohranjanju in krepitvi socialnih stikov,
  • vsebin aktivnega staranja, vseživljenjskega učenja, izobraževanja in medgeneracijskega sodelovanja ter povezovanja in
  • (tehnične in strokovne) podpore neformalnim oskrbovalcem ter društvom.

Njihov interes oziroma potencial pa se kaže zlasti v širjenju obstoječih programov in razvoju novih storitev in programov glede na zaznane potrebe starejših. Več v poročilu.

Deli

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci