Četrtek, 28. Maj 2020

Fast Font

Vabilo na posvet

Vabimo vas na posvet z naslovom SKUPNA ODGOVORNOST ZA SODELOVANJE ZA PREZRTE OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI, ki ga organizirata Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije in Skupnost organizacij za usposabljanje Slovenije.

Posvet bo v ponedeljek, 16. novembra 2015 ob 11.00 v dvorani Državnega Sveta Republike Slovenije, Šubičeva 4, 1001 Ljubljana. 

Več informacij o posvetu in o program posveta tukaj.

Deli

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci