Sreda, 15. Julij 2020

Fast Font

Obvestilo udeležencem v procesu evalvacije javnih SV programov

evapro logo mini

Evalvacije JSVP 2016

Razvili smo novo aplikacijo (bazo) za beleženje opravljenih storitev z imenom EVAPRO. Razlog za prenovo: razbremenitev izvajalcev JSVP in zaposlenih na IRSSV oz. bolj podrobno: težave z inštalacijo programa Open Office Base, nezmožnost izpisa določenih poročil. Nova baza je stacionirana na spletu, je dobro zaščitena z vidika vdorov in varstva osebnih podatkov, omogoča neposreden in enostaven izpis poročil kot jih zahteva MDDSZ pri (pol)letnem poročanju. V aplikaciji je še nekaj drugih novosti kot je večja količina različnih poročil, veliko različnih filtrov podatkov, avtomatično združevanje baz iz različnih enot programa, enostaven izvoz podatkov, možnost medletnega primerjanja in sledenja podatkov, izboljšane možnosti nadzora vnosa podatkov z varovalkami proti napačnimi vnosom in odsotnost odštevanja časa pri opravljenih delih. Beleženje v novo bazo se prične s 1. 1. 2016 in v sistem počasi uvajamo JSVP. Nekaterim smo datum izobraževanja zaradi želje izvajalcev JSVP (uporabnikom baze), prestavili na prvi teden januarja.

EVAPRO je interaktivna aplikacija namenjena mesečnemu, polletnemu in letnemu poročanju financerju javnih socialnovarstvenih programov Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter evalviranju javnih socialnovarstvenih programov.

Kontakta oseba na Inštitutu RS za socialno varstvo Vid Žiberna je na voljo za vsa vprašanja, povezana z aplikacijo Evapro in evalvacijami javnih socialnovarstvenih programov vsak četrtek med 9 h in 11 h ter med 13 h in 18 h na telefonski številki 01 2000 259 ter na elektronski pošti evapro.irssv(at)siol.net.

Baza je dostopna tukaj. Kmalu bodo na spletni strani na voljo tudi navodila za uporabo aplikacije EVAPRO.

Deli

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci