Sreda, 27. Oktober 2021

Fast Font

Analiza organiziranosti in izvajanja oskrbe na področju oskrbovanih stanovanj

Pripravili smo Analizo organiziranosti in izvajanja oskrbe na področju oskrbovanih stanovanj. Analiza predstavlja prvi širši pregled mreže oskrbovanih stanovanj na območju celotne Slovenije in zagotavlja verodostojno podatkovno oporo za usmerjanje in oblikovanje socialne in stanovanjske politike. Z analizo ugotavljamo, da je ob koncu leta 2015 v Sloveniji približno 1.000 oskrbovanih stanovanj in da v njih prebiva okrog 700 oseb, med katerimi so večinoma ženske v starosti 65 let in več. Kapacitete so na večini lokacij popolnoma zasedene, obstajajo pa tudi lokacije, kjer so skoraj vsa mesta še prosta. Pri zagotavljanju oskrbe v oskrbovanih stanovanjih so se oblikovale različne in neusklajene prakse, kar se odraža predvsem pri vlogi oskrbnika, zagotavljanju varovanja na daljavo ter izrazito heterogenih cenah najema in oskrbe. Glede na pomanjkljivo in nejasno veljavno pravno-formalno ureditev in glede na nejasno vizijo oskrbovanih stanovanj, odločevalcem o politikah priporočimo, da aktivno pristopijo k ureditvi področja.

zemljevid pregled OS

Poleg poročila smo pripravili tudi bralcu prijazno interaktivno različico.

 

Deli

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci