Sreda, 15. Julij 2020

Fast Font

Izvajanje ReNPSV 2013–2020

Objavljamo letno poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020. Poročilo načeloma povzema stanje v letu 2014, torej za eno leto nazaj, saj večina podatkov za leto 2015 še ni dostopnih.

V delu poročila, ko na makro nivoju popišemo področja, ki vplivajo na socialni položaj prebivalcev, ter v delu, ko poročamo o dinamiki izvajanja nacionalnega in regijskih izvedbenih načrtov, pa navedemo tudi dostopne podatke in aktualne informacije za leto 2015. Kratkemu orisu metodološkega okvirja sledi pregled makroekonomske in demografske situacije v Sloveniji, pregled gospodarskega položaja in stanja na področju trga dela ter drugih dejavnikov, ki vplivajo na socialni položaj prebivalstva.

Realizacijo ključnih ciljev Resolucije spremljamo na podlagi že vnaprej določenih kazalnikov, ki zaenkrat še ne kažejo odločnejših premikov v smeri zastavljenih ciljev. Podobno kaže tudi dinamika izvajanja ukrepov opredeljenih v regijskih izvedbenih načrtih 2014 – 2016, medtem ko nacionalni izvedbeni načrt še ni sprejet. Več v poročilu.

Diapozitiv1

Diapozitiv2

 

 

Deli

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci