Petek, 3. April 2020

Fast Font

POSVET Z IZVAJALCI POMOČI NA DOMU

Dne 23. 3. 2016 smo organizirali Posvet z izvajalci pomoči na domu, kjer smo posebno pozornost namenili razpravi o pomenu zbiranja in obdelovanja kakovostnih podatkov. Po uvodnem nagovoru direktorice IRSSV, ki je na kratko osvetlila zgodovino spremljanja izvajanja pomoči na domu, je sledila predstavitev aktualnega stanja na področju izvajanja pomoči na domu.

Več...

kolaz2

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci