Sreda, 15. Julij 2020

Fast Font

POSVET ZA DIREKTORJE CSD NA TEMO SOCIALNE AKTIVACIJE

Predstavnice IRSSV smo 5. aprila 2016 sodelovale na posvetu za direktorice in direktorje Centrov za socialno delo, ki sta ga v Ljubljani organizirala Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Skupnost centrov za socialno delo Slovenije.

Na posvetu je mag. Martina Trbanc predstavila dve študiji IRSSV: Socialni položaj v Sloveniji 2014–2015 in Podlage za pripravo in zagon programov socialne aktivacije.


Obe predstavitvi sta na voljo tukaj:
- Predstavitev študije Socialni položaj v Sloveniji 2014–2015
- Predstavitev študije Podlage za pripravo in zagon programov socialne aktivacije

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci