Sreda, 15. Julij 2020

Fast Font

Iz arhiva: Analiza življenjskih potekov oseb, ki so odraščale v rejništvu

V luči medijsko odmevnega primera o odvzemu dečkov starim staršem ter njuni namestitvi v rejniško družino, se v javnem diskurzu pojavljajo vprašanja o strokovnosti usposobljenosti zaposlenih na centrih za socialno delo in načinih njihovega delovanja, kot tudi sama primernost sistemske ureditve rejništva z vidika zagotavljanja dobrobiti otrok.

Naša spoznanja o vlogi centrov za socialno delo na področju rejništva so tako ponovno aktualna. Uvid v omenjeno področje odpira raziskava, ki smo jo pred nekaj leti opravili za Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V letu 2012 smo namreč s preučevanjem biografij posameznikov, ki so odraščali v rejništvu (ali v zavodih), ugotavljali, kakšni so njihovi življenjski poteki, pri čemer smo se osredotočili predvsem na prehode v odraslost po končanem bivanju v posebnih oblikah varstva. Več o študiji si lahko preberete tukaj.

Deli

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci