Sreda, 15. Julij 2020

Fast Font

Spremljanje izvajanja socialnovarstvenih programov v 2015

Spremljanje izvajanja socialnovarstvenih programov, ki jih sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, spada med redne letne naloge Inštituta RS za socialno varstvo. Glavni namen naloge je zbrati in analizirati podatke o programih socialnega varstva, ki jih sofinancira MDDSZ ter na tej podlagi pridobiti vpogled v stanje, trende in razvoj mreže programov socialnega varstva oz. v njeno pluralizacijo.

V letu 2015 je pristojno ministrstvo sofinanciralo 169 programov socialnega varstva na desetih področjih glede na Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva 2013–2020, v katere se je vključilo slabih 200.000 uporabnikov, od tega 29 % (slabih 80.000) uporabnikov redno oz. kontinuirano.

Vsa poročila o izvajanju socialnovarstvenih programov od leta 2007 dalje se nahajajo na tej povezavi, aktualna analiza za leto 2015 pa se nahaja tukaj. Z namenom čim širše javne dostopnosti podatkov o programih, ki jih sofinancira pristojno ministrstvo, smo v enostavni obliki objavili nekaj osnovnih informacij o teh programih. Za več kliknite na seznam.

 

kadri 2015

 

programi in uporabniki

 

Deli

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci