Sreda, 15. Julij 2020

Fast Font

6. Kongres socialnega dela - Moravske Toplice 2016

Objavljamo seznam predstavitev raziskav in analiz IRSSV na 6. Kongresu socialnega dela, ki bo v Moravskih Toplicah med 12. in 14. oktobrom 2016. Vljudno vabljeni!

banner 301

Sreda, 12.10.2016

13.30 – 15.30 vzporedne sekcije


Socialna politika in socialno delo – vplivi in odzivi (P1):

• Urban Boljka, Tamara Narat, Andreja Črnak-Meglič, Polona Dremelj, Mateja Nagode, Lea Lebar, Barbara Kobal Tomc:
Boj proti revščini ali boj proti kulturi odvisnosti od socialnih prejemkov: Analiza diskurza strokovnih delavcev, ki delajo z revnimi
• Martina Trbanc, Simona Smolej Jež, Lea Lebar, Urban Boljka:
Strategije preživetja oseb, ki živijo z nizkimi dohodki, in njihove izkušnje z institucijami: Relevantnost informacij pridobljenih z intervjuji z osebami, ki živijo z nizkimi dohodki, za socialno politiko
• Lea Lebar, Tamara Narat, Nadja Kovač, Barbara Kobal Tomc:
Prisilne poroke romskih deklic

Zaposlovanje in delovne razmere socialnih delavk in delavcev (P1):

• Nejc Vidrih, Nadja Kovač, Simona Smolej Jež, Vid Žiberna, Barbara Kobal Tomc:
Prostovoljsko delo v programih socialnega varstva


Kultura varovanja in krepitve virov vseh udeleženk in udeležencev izvirnih delovnih projektov in javna podoba socialnega dela (P1):

• Tamara Narat, Urban Boljka, Andreja Črnak Meglič, Polona Dremelj, Mateja Nagode, Lea Lebar, Barbara Kobal Tomc:
Preživetvene strategije družin z otroki, ki razpolagajo z nizkimi dohodki


18.00 – 19.00 vzporedne sekcije


Socialna politika in socialno delo – vplivi in odzivi (P2):

• Vid Žiberna, Barbara Kobal Tomc:
Učinkovito spremljanje količine in kakovosti opravljenega dela


Kultura varovanja in krepitve virov vseh udeleženk in udeležencev izvirnih delovnih projektov in javna podoba socialnega dela (P2):

• Polona Dremelj, Barbara Kobal Tomc:
Podoba centrov za socialno delo v medijih in pri (potencialnih) uporabnikih njihovih storitev


Četrtek, 13.10.2016


14.00 – 15.30 vzporedne sekcije


Socialna politika in socialno delo – vplivi in odzivi (P3):

• Barbara Kobal Tomc, Lea Lebar, Urban Boljka, Mateja Nagode, Polona Dremelj, Simona Smolej Jež, Nadja Kovač, Nejc Vidrih:
Spremljanje in načrtovanje storitev dolgotrajne oskrbe
• Simona Smolej Jež, Mateja Nagode:
Dramatičen razkorak med dolgotrajno oskrbo na domu in v instituciji?
• Nadja Kovač, Mateja Nagode, Lea Lebar:
Pomoč na domu – kdo jo izvaja in kdo prejema


15.40 – 17.10 vzporedne sekcije


Med abstraktnimi koncepti in njihovim uresničevanjem v praksi (P6):

• Simona Smolej Jež, Mateja Nagode:
Osebna asistenca danes

 

Celoten program kongresa se nahaja tukaj.

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci