Nedelja, 23. Januar 2022

Fast Font

Mladostniki danes: med Peter Pani in Robin Hoodi

Konec leta 2016 smo zaključili študijo Aktivno državljanstvo mladostnikov. Ta v veliki meri temelji na kvalitativni analizi 225 pisem, ki so jih poslancem napisali otroci zadnje triade slovenskih osnovnih šol. Študija zato omogoča redek vpogled v razumevanje in interpretacije sveta kot ga danes vidijo mladostniki. Na ta način izrišemo vrednotni profil slovenskih mladostnikov in njegovo povezavo s politično participacijo, ki ga s kvantitativno analizo podatkov raziskav Slovenska mladina 2010 (Lavrič in drugi 2011) in Slovenska mladina 2013 (Flere in drugi 2014 ) dopolnjujemo in dodatno preverjamo.

 

 Slika

 

 

Deli

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci