Sreda, 15. Julij 2020

Fast Font

Pomoč na domu - seznam pogostih vprašanj

Kaj vpisujemo pod OPROSTITEV_INVALIDNOST in KAJ POD OPROSTITEV_UREDBA?

Prakse pri določanju oprostitev za osebe, ki imajo status invalidnosti po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (ZDVDTP), so med izvajalci različne. Nekateri izvajalci glede na 100. člen ZSV osebam s statusom po tem zakonu avtomatično priznajo v celoti brezplačno storitev, drugi pa se ravnajo po Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, ki predvideva, da je upravičenec do storitve pomoči na domu, ki prejema dodatek za pomoč in postrežbo, dolžan del dodatka prispevati za plačilo storitve in se oprostitev določa na podlagi njegovega premoženja.

Če glede na 100. člen ZSV avtomatično financirate storitev v celoti, prosimo zneske zabeležite pod OPROSTITEV_INVALIDNOST. V primeru, da se ravnate po Uredbi o merilih za določanje oprostitev in oprostitve določate na podlagi premoženja, pa znesek zabeležite pod OPROSTITEV_UREDBA, zraven pa zapišite opombo, da je oseba upravičena tudi zaradi nadomestila za invalidnost.

Če imate kakšne druge komentarje, jih tudi seveda zapišite v opombe in jih bomo upoštevali. 

 

TEŽAVE Z VNOSNIKOM

Če imate kakršnekoli težave z vnosnikom oz. bi želeli kakšen stolpec dodati ali spremeniti, nas pokličite, pa bomo uredili. 

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci