Sreda, 15. Julij 2020

Fast Font

Politična participacija mladostnikov v Sloveniji

Konec leta 2016 smo zaključili študijo Aktivno državljanstvo mladostnikov. Ta v veliki meri temelji na kvalitativni analizi 225 pisem, ki so jih poslancem napisali otroci zadnje triade slovenskih osnovnih šol. Študija zato omogoča redek vpogled v razumevanje in interpretacije sveta kot ga danes vidijo mladostniki.  

O študiji smo objavili prispevek Politična participacija mladostnikov v Sloveniji za spletno stran Arhiva družboslovnih podatkov.

 

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci