Sreda, 15. Julij 2020

Fast Font

Posvet o razvoju dolgotrajne oskrbe v skupnosti

Na posvetu o razvoju dolgotrajne oskrbe v skupnosti, ki je potekalo 11. aprila v Celju in ki ga je organiziralo Ministrstvo za zdravje, smo izvajalcem storitev predstavili organizacijo in izzive dolgotrajne oskrbe v skupnosti. Pri tem smo se oprli na poročila o izvajanju pomoči na domu v skupnosti, ki jih vsakoletno pripravljamo na inštitutu, ter na poročilo o storitvah, opravljenih na podlagi dovoljenja za delo, ki smo ga za MDDSZ pripravili v letu 2013. 

Na posvetu so bile predstavljene dobre prakse izvajalcev ter ter izhodišča za pripravo zakona o dolgotrajni oskrbi.

Več informacij o posvetu ter predstavitve najdete na spletni strani MZ.

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci