Sreda, 15. Julij 2020

Fast Font

Objava monografije z naslovom POLOŽAJ OTROK V SLOVENIJI DANES: situacijska analiza

Izdali smo monografijo z naslovom POLOŽAJ OTROK V SLOVENIJI DANES: situacijska analiza. Monografija je nastala na podlagi analize življenjskih pogojev otrok, ki smo jo v letu 2016 po naročilu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izvedli na Inštitutu RS za socialno varstvo. Izsledki te študije so, s pomočjo Slovenske fundacije za UNICEF, pravkar izšli tudi v knjižni in elektronski obliki.

Monografija obravnava položaj otrok z različnih vidikov in v različnih kontekstih, osredotoči pa se na obdobje med letoma 2005 in 2015. To obdobje so namreč v Sloveniji zaznamovale velike spremembe na gospodarskem in socialnem področju, ki so neposredno in posredno – preko življenjskih razmer staršev – vplivale na življenje otrok.

Analiza osvetli položaj otrok skozi prizmo procesov v sodobnih družbah in spreminjajoči se vlogi države blaginje. Ker je položaj otrok večkrat nujno obravnavati v kontekstu družine, se monografija osredotoča tudi na zagotavljanje pogojev za družinsko življenje z vidika trga dela, stanovanjskih razmer, medgeneracijskih transferjev dohodkov in materialne prikrajšanosti. Analizira področje izobraževanja, zdravja in zdravstvenega varstva, socialnega varstva, nasilja, prestopništva, politične participacije, prostega časa, kulture in se dotakne tudi nekaterih najranljivejših kategorij otrok, kot so otroci, ki živijo v težkih socialnih okoliščinah, otroci s posebnimi potrebami in otroci brez spremstva. Ukvarja se tudi s področjem prevladujočih vrednot med otroci. Nabor tem, ki jih obravnava monografija, je širok in, po naši oceni, dovolj dobro oriše ključna področja življenja otrok v sodobni slovenski družbi.

Naslovnica

Deli

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci