Nedelja, 23. Januar 2022

Fast Font

Rodnost v Sloveniji

Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti ter Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo sta 22. 6. 2017 organizirala strokovni posvet z naslovom Rodnost v Sloveniji.

Namen strokovnega posveta je bil predstaviti demografsko sliko Slovenije, možne scenarije demografskega razvoja Slovenije, skozi različne perspektive spregovoriti o dejavnikih, ki vplivajo na rodnost ter nenazadnje podati tudi morebitne predloge ter priporočila za sprejetje ukrepov, ki bi spodbudno vplivali na odločanje za otroke.

Strokovni posvet je potekal pod častnim pokroviteljstvom Predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, otvorila pa ga je dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Po uvodnem nagovoru direktorice Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo mag. Barbare Kobal Tomc, ki je moderirala celoten dogodek ter ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, dr. Anje Kopač Mrak, je izr. prof. dr. Jože Sambt iz Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani predstavil demografsko sliko Slovenije ter različne variante demografskih projekcij za več različnih predpostavk gibanja stopnje celotne rodnosti v prihodnje. Nato je red. prof. dr. Alenka Švab s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani izpostavila ključne družbene spremembe, ki vplivajo na reproduktivne odločitve ljudi v postmodernih zahodnih družbah. Dr. Nada Stropnik, raziskovalka na Inštitutu za ekonomska raziskovanja se je osredotočila na družinsko politiko in rodnost v Sloveniji. Po daljši razpravi sta sledila še dva strokovna prispevka. Najprej je dr. Urban Boljka, raziskovalec na Inštitutu Republike Slovenije za socialno varstvo spregovoril o premislekih o zasnovah študij o rodnostnem vedenju in o tem, kako oblikovati kriterije za prenos tujih dobrih praks pri spodbujanju odločanja za otroke v Slovenije, za konec pa je dr. Tamara Narat, raziskovalka na Inštitutu Republike Slovenije za socialno varstvo, z namenom identifikacije dejavnikov, ki vplivajo na odločanje za otroke, prikazala podatke raziskave Generations and Gender Programme (GGP). 

 

Povezane vsebine:

Vabilo in program

Dr. Jože Sambt – Demografska slika Slovenije

Dr. Alenka Švab – Sociološki vidiki demografskih sprememb

Dr. Nada Stropnik – Družinska politika in rodnost v Sloveniji

Dr. Urban Boljka – Dejavniki rodnosti

Dr. Tamara Narat – Predstavitev podatkov za Slovenijo raziskave Generations & Gender Programme

Povzetek razprave

Zaključki strokovnega posveta

 

1 image 

2 image

3 image

4 image

5 image

6 image

7 image

8 image

9 image

10 image

11 image

12 image

13 image

14 image

 

Deli

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci