Sobota, 22. Februar 2020

Fast Font

Izvajanje pomoči na domu v letu 2016

Na Inštitutu RS za socialno varstvo po naročilu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti že od leta 2008 spremljamo izvajanje pomoči na domu v mreži javne službe v občinah. Namen vzpostavitve rednega in sistematičnega spremljanja je zagotoviti kakovostne in verodostojne nacionalne statistike in na tej osnovi pripravljati letne analize organiziranja in izvajanja storitve.

 

V nadaljevanju predstavljamo nekaj ključnih ugotovitev letošnje, desete analize po vrsti:

 
 • pomoč na domu je bila v okviru mreže javne službe na dan 31. 12. 2016 pravno-formalno zagotovljena v 211 od 212 občin;
 • skupaj je pomoč na domu v okviru mreže javne službe izvajalo 79 različnih izvajalcev, po desetih letih zbiranja podatkov prvič beležimo večje število domov za starejše (30) v primerjavi s CSD (28);
 • povprečna potrjena cena ob delavnikih (cena, ki jo plača uporabnik) na uro je na dan 31. 12. 2016 znašala 5,11 evra;
 • za storitve, opravljene ob sobotah, je povprečna potrjena cena na dan 31. 12. 2016 znašala 5,19 evrov. Povprečna cena storitve je ob nedeljah za uporabnika znašala 6,60 evra, ob praznikih pa 6,93 evra. Vse cene so se v primerjavi s preteklim letom rahlo zvišale;
 • izvajanje pomoči na domu je bilo za uporabnike brezplačno v eni občini (Odranci);
 • celotni stroški pomoči na domu na uro so na dan 31. 12. 2016 v povprečju znašali 16,89 evrov;
 • v letu 2016 smo ponovno preverili tudi višino celotnih stroškov storitve ob nedeljah in praznikih. Podatki kažejo, da so povprečni celotni stroški storitve na dan 31. 12. 2016 za nedeljo znašali 20,45 evrov, za praznik pa 21,28 evrov;
 • celotna sredstva za pomoč na domu (z oprostitvami) so v letu 2016 skupaj znašala 21.964.770,62 evrov;
 • na dan 31. 12. 2016 je bilo v Sloveniji 7.374 uporabnikov pomoči na domu. Število uporabnikov je v primerjavi z letom 2015 naraslo za 3,9 %;
 • med uporabniki pomoči na domu je približno dve tretjini žensk (4.947);
 • v letu 2016 je dobra polovica uporabnikov (4.434 oz. 60,1 %) prejemala manj kot 3,5 ure pomoči na domu tedensko;
 • na dan 31. 12. 2016 je bilo po poročanih podatkih najmanj 581 uporabnikov (7,9 %) opravičenih plačila storitve, od tega 65,7 % v celoti;
 • slaba tretjina uporabnikov (32,2 %) se je v storitev vključila v letu 2016, le manjši delež uporabnikov pa je v storitev vključenih več kot sedem let (7,5 %);
 • podatki za leto 2016 kažejo, da med uporabniki pomoči na domu ostaja določen obseg potreb nezadovoljen. Med uporabniki storitve so namreč tudi takšni, ki bi potrebovali izvajanje v večjem obsegu, in sicer je takšnih oseb najmanj 680. Podobno kot v lanskem letu, tudi letos ocenjujemo, da bi se v Sloveniji v tem trenutku v pomoč na domu lahko vključilo še najmanj 700 oseb, ki tega iz različnih razlogov ne storijo;
 • pomoč na domu prejema 1,7 % (6.466) oseb, starih nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje. Cilj ReNPSV (2013-2020) je tako realiziran skoraj do polovice.
 
Več informacij najdete v poročilu. Obveščamo vas tudi, da smo posodobili spletno stran z zemljevidom izvajalcev pomoči na domu in ceno storitve po slovenskih občinah.
 PND Infografika povzetek podatkov
Deli

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci