Četrtek, 19. September 2019

Fast Font

Mreža stanovanjskih skupin s področja duševnega zdravja v letu 2016

Vid Žiberna, skrbnik naloge Evalviranje javnih  socialnovarstvenih programov na Inštitutu RS za socialno varstvo, je na posvetu Programi bivanja v skupnosti in socialnovarstveni programi v procesu deinstitucionalizacije, 24. 10. 2017 v Celju predstavil pregled stanja na področju stanovanjskih skupin v RS. Pripenjamo prezentacijo z naslovom Mreža stanovanjskih skupin s področja duševnega zdravja v letu 2016.

Indeks blaginje otrok

 

65plus logo spletka

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci