Nedelja, 23. Februar 2020

Fast Font

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva 2013 – 2020: Poročilo o uresničevanju ciljev v obdobju 2016/2017

Letno poročilo o izvajanju Resolucije je četrto po vrsti, povzema pa stanje v obdobju 2016 - 2017. Redno letno poročilo je oblikovano v skladu s protokolom (predvideno strukturo in vsebino) letnega poročila, ki smo ga pripravili v letu 2013. Kratkemu orisu metodološkega okvirja sledi pregled makroekonomske in demografske situacije v Sloveniji, pregled gospodarskega položaja in stanja na področju trga dela ter drugih dejavnikov, ki vplivajo na socialni položaj prebivalstva. Realizacijo ključnih ciljev Resolucije spremljamo na podlagi že vnaprej določenih kazalnikov. V zadnjem delu letnega poročila prikazujemo informacije o izvajanju nacionalnega in regijskih izvedbenih načrtov.

Realizacija ciljev Resolucije:

RENPSV

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci