Sreda, 15. Julij 2020

Fast Font

Pripravljene strokovne smernice za delo na področju posvojitev

Objavljamo v letu 2018 pripravljeno poročilo: »Smernice na področju posvojitev«. Namen in cilj naloge je bil priprava strokovnih smernic za delo na področju posvojitev, ki smo jih skušali oblikovati kot strokovni priročnik za bolj enotno delo strokovnih delavcev tako na centrih za socialno delo kot tudi širše.

Tekom priprave naloge smo se soočili s številnimi izzivi in problemi, ki se pojavljajo v praksi dela na področju posvojitev v Sloveniji, zato smo v poročilo vključili tudi priporočila za izboljšanje prakse na tem področju.

Identificirali smo, da je za izboljšanje prakse na področju posvojitev ključno dosledno izvajanje konceptov socialnega dela in redno izpopolnjevanje strokovnih delavk, ki to delo opravljajo. Treba je zagotoviti enotno strokovno prakso skupinskih priprav na posvojitev in izvajanje psihosocialne podpore vsem udeleženim v postopku posvojitve na enem centru ali vsaj na regijskih CSD, saj bi implementacija takšne rešitve pomenila strokoven napredek - poenotenje strokovnega pristopa, timsko obravnavo, podporo tako potencialnim posvojiteljem kot biološkim staršem, ki se odločijo za posvojitev ter seveda otrokom. Večji poudarek bi bilo treba med drugim nameniti tudi delu z družino po posvojitvi (npr. nudenje pomoči posvojiteljski družini, nudenje pomoči posvojenim otrokom v obdobju odraščanja ipd.).

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci