Sreda, 8. December 2021

Fast Font

Uresničevanje ciljev resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva 2013-2020: Stanje v obdobju 2017-2018

Letno poročilo je peto po vrsti in se nanaša na obdobje 2017 - 2018. Poročilo okvirno sledi vnaprej pripravljeni strukturi letnega poročila, po potrebi pa vsebino tudi deloma prilagodimo željam naročnika ali pa posebnostim določenega obdobja, ki ga spremljamo. V poročilu kratkemu orisu metodološkega okvirja sledi pregled makroekonomske in demografske situacije v Sloveniji, pregled gospodarskega položaja in stanja na področju trga dela ter drugih dejavnikov, ki vplivajo na socialni položaj prebivalstva. Realizacijo ključnih ciljev Resolucije spremljamo na podlagi že vnaprej določenih kazalnikov in ciljnih vrednosti do leta 2020. V zadnjem delu letnega poročila pa prikazujemo informacije o izvajanju nacionalnega in regijskih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva.


Realizacija treh ključnih ciljev Resolucije (obdobje 2017 – 2018)

slika2

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci