Torek, 21. September 2021

Fast Font

Četrto vmesno poročilo o spremljanju in oceni izvajanja projekta Socialne aktivacije

Jeseni 2019 smo na IRSSV pripravili četrto vmesno poročilo v sklopu projekta Spremljanje in ocena izvajanja socialne aktivacije. V poročilu predstavljamo izkušnje in poglede izvajalcev programov, koordinatork socialne aktivacije ter kontaktnih oseb CSD in UD na socialno aktivacijo, po zaključenih programih prvih štirih javnih razpisov, tj. kratkih (3 mesečnih) programov, dolgih (11 mesečnih) in vmesnih (6 mesečnih) programov socialne aktivacije.

Razgovore z izbranimi izvajalci vmesnih in dolgih programov smo opravili ob terenskih obiskih junija in julija 2019. Ugotovitve razgovorov predstavljamo v posebnem poglavju, v katerem je poudarek predvsem na izkušnjah izvajalcev s heterogenostjo in različno motivacijo uporabnikov, praksah, metodah in delovnih pristopih, ki se v socialni aktivaciji dobro obnesejo, ter tudi pristopih, ki se ne, socialnih in zaposlitvenih vsebinah aktivacijskih programov, organizacijskih vidikih izvedbe programov, sodelovanju izvajalcev z drugimi akterji, ter lokalnih okoliščinah in kako te vplivajo na izvajanje programov socialne aktivacije.

Izkušnje in poglede koordinatork ter kontaktnih oseb na CSD in UD smo pridobili z anketami, ki smo jih izvedli septembra 2019. Ugotovitve na podlagi analiziranih odgovorov smo v poročilu strnili okoli naslednjih tematik: pogledi na uporabnike SA (nabor kandidatov za vključitev v programe, ocena možnosti vplivanja na motivacijo uporabnikov, ocena koristi uporabnikov od programov SA), pogledi na programe SA in izvajalce programov ter dobre in slabe prakse, pogledi na medsebojno sodelovanje akterjev v sistemu SA, in splošne ocene in odnos akterjev do socialne aktivacije.

Ugotovitve si lahko ogledate v poročilu s prilogo.

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci