Nedelja, 23. Januar 2022

Fast Font

Projekt Analiza potreb starejših občanov po storitvah dolgotrajne oskrbe v občini Domžale

slogan

Na Inštitutu RS za socialno varstvo smo v letu 2019 izvajali projekt Analiza potreb starejših občanov po storitvah dolgotrajne oskrbe v občini Domžale. Naročnik projekta je Občina Domžale, cilj projekta pa pripraviti predloge za spodbujanje skupnostne dolgotrajne oskrbe v Domžalah

Projekt smo izvajali v več korakih. V začetnem delu projekta smo pripravili posnetek stanja v Domžalah v okviru širšega družbenega konteksta (demografska slika, trg dela, aktivno prebivalstvo, zdravje, zdravstveno in socialno varstvo), analizirali strukturo storitev na področju dolgotrajne oskrbe ter ocenili njeno razvitost. Rezultate smo postavili v kontekst aktualnih nacionalnih in mednarodnih trendov na področju dolgotrajne oskrbe ter jih predstavili na začetnem posvetovanju, ki smo ga organizirali skupaj z naročnikom in Domom upokojencev Domžale. Na posvetovanju so udeleženci, ključni deležniki za področje dolgotrajne oskrbe, interaktivno razpravljali o predstavljenih rezultatih, njihovi izkušnji in pogledu na urejenost oskrbe v občini ter oblikovali predloge za boljše rešitve dolgotrajne oskrbe v njihovem lokalnem okolju. 

V naslednjem koraku smo s vprašalnikom, naslovljenim na vsa gospodinjstva v Domžalah, poslstrukturiranimi intervjuji s starejšimi občani in ključnimi akterji s področja dolgotrajne oskrbe ocenjevali potrebe starejših občanov po storitvah dolgotrajne oskrbe in iskali odgovore nanje. V teh in ostalih korakih projekta so sodelovali študentje, sofinancirani iz Študentskih inovativnih projektov za družbeno korist 2016-2020 za študijski leti 2018/19 in 2019/20 (ŠIPK).

Končni rezultat projekta je monografija, kjer predstavimo sodobne koncepte in trende na področju dolgotrajne oskrbe v luči mednarodnih in nacionalnih pravnih, programskih in strateških dokumentov, orišemo občino Domžale v širšem družbenem kontekstu, ocenimo razvitost storitev ter potrebe lokalnega prebivalstva po dolgotrajni oskrbi in iščemo odgovore nanje. Monografijo sklenemo s predlogi za nadaljnji razvoj dolgotrajne oskrbe v Domžalah.

monografija ikona

tri logo

 

Deli

 

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci