Ponedeljek, 14. Oktober 2019

Fast Font

Evalvacije JSVP

V letu 2016 smo po naročilu MDDSZ skupaj z izvajalci javnih socialnovarstvenih programov izdelali nekaj novih sklopov evalvacijskih vprašalnikov (nekemične odvisnosti, spolne zlorabe, ….). Vsi evalvacijski vprašalniki so dostopni v rubriki EVALVACIJE JSVP - Aktualni vprašalniki, skupni cilji in postopki po sklopih 2017.

Indeks blaginje otrok

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

bazaotroci

 

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci