Nedelja, 9. Avgust 2020

Fast Font

Psihosocialna pomoč, programi za povzročitelje nasilja

Svetovalnice s področja nasilja

 • Cilji

icon Cilji_2013_nasilje (12.14 kB)

 • Postopki

icon Šifrant postopkov_2013_nasilje (48 kB)

icon 2013_Vnosnik_storitev_klicatelji (16.85 kB)

 • Vprašalniki in dokumentacije

icon Vsi_vprasalniki_svetovanje_preprečevanje nasilja (177.16 kB)

   

Trening socialnih veščin za moške, ki povzročajo nasilje nad ženskami 

 • Cilji

Cilji TSV  

 • Postopki

Sifrant postopkov - Trening socialnioh vescin za moske 

 • Vprašalniki in dokumentacije

Dokumentacija o uporabniku-ci

KRITERIJI za izponjevanje dokumentacije

Vprasalnik za uporabnike-ce ob izstopu

Vprasalnik za uporabnike-ce ob vstopu

 

Individualno delo z ljudmi, ki povzročajo nasilje 

 • Cilji

 Cilji

 • Postopki

 Sifrant postopkov Individualno delo z ljudmi, ki povzrocajo nasilje 

 • Vprašalniki in dokumentacije

Dokumentacija o uporabniku-ci

KRITERIJI ZA IZPOLNJEVANJE DOKUMENTACIJE

Vprasalnik za uporabnike-ce ob izstopu

Vprasalnik za uporabnike-ce ob vstopu

 

Individualna pomoč otrokom in mladim z izkušnjo nasilja 

 • Cilji

 Cilji 

 • Postopki

 Sifrant postopkov individualna pomoč otrokom in mladim z izkusnjo nasilja  

 • Vprašalniki in dokumentacije

Vprasalnik za  pobudnika-ico vkljucitve otroka v program

Vprasalnik za koordinatorko druzenj in prostovoljko-ca

 

Individualno delo z ljudmi, ki doživljajo nasilje 

 • Cilji

 Cilji 

 • Postopki

 Sifrant postopkov - Individualno delo z ljudmi, ki dozivljajo nasilje 

 • Vprašalniki in dokumentacije

Dokumentacija o uporabnici-ku

Kriteriji za izpolnjevanje dokumentacije

Vprasalnik za uporabnice-ke ob izstopu

Vprasalnik za uporabnice-ke ob vstopu

 

Informacijski in svetovalni programi za žrtve nasilja

 •  Cilji

 Cilji

 •  Postopki

 Sifrant postopkov

 •  Vprašalniki in dokumentacije - spolne zlorabe

Dokumentacija o UP_ISP_SPOLNE ZLORABE

Vprasalnik_ISP_SPOLNE ZLORABE-izstop

Vprasalnik_ISP_SPOLNE ZLORABE-vstop

 •  Vprašalniki in dokumentacije - nasilje

Dokumentacija o UP_ISP_NASILJE

Vprasalnik_ISP_NASILJE-izstop

Vprasalnik_ISP_NASILJE-vstop

 

 


 

> Nazaj na osnovno kazalo Evalvacije JSVP <

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci