Četrtek, 6. Maj 2021

Fast Font

Programi za kratkotrajno dnevno ali celodnevno obravnavo in oskrbo otrok in mladoletnikov

Dnevni centri za otroke mladostnike:

 

 • Postopki

icon Šifrant postopkov_2013_otroci in mladi (85.5 kB)

 • Cilji

icon Cilji_2013_otroci in mladi (12.84 kB)

 • Vprašalniki in dokumentacije

Otroci do 11 let:

icon Vprašalnik_2013_vstop_otroci (1.34 MB)

icon Vprašalnik_2013_evalvacija_otroci (1.89 MB)

icon Vprašalnik_2013_dokumentacija za UP_otroci (1.58 MB)

icon Vprašalnik_2013_ocena programa_otroci (476.87 kB)

Otroci in mladi nad 11 let:

icon Vprašalnik_2013_vstop_otroci in mladi (1.48 MB)

icon Vprašalnik_2013_evalvacija_otroci in mladi (2.05 MB)

icon Vprašalnik_2013_dokumentacija za UP_otroci in mladi (1.58 MB)

icon Vprašalnik_2013_ocena programa_otroci in mladi (469.28 kB)

 

 Svetovalni telefoni za otroke mladostnike: 

 • Postopki

Sifrant postopkov_otroci in mladi_TOM telefon

 • Cilji

Cilji_TOM 

 • Vprašalniki in dokumentacije

mladi_svetovalnice_dokumentacija_program_TOM

TOM_obrazec za klicalce

  

Svetovalnica za mlade s podpornimi programi: 

 • Cilji

 Cilji_Svetovalnice za mlade s podpornimi programi 

 • Vprašalniki in dokumentacije

Evalvacijske_DELAVNICE

Evalvacijski vprasalnik_DVODNEVNI TSV

Evalvacijski vprasalnik_igrisce

Evalvacijski vprasalnik_LETNI TSV

Evalvacijski vprasalnik_VIKEND TSV

Evalvacijski_vprasalnik_TA

Svetovalnice za mlade_dokumentacija_program

 

 

Mladinske delavnice: 

 •  Cilji

 Cilji_Delavnice

 •  Vprašalniki in dokumentacije

Vprasalnik za izvajalce

Vprasalnik za udelezence

 

Skupaj v skupnosti: 

 • Postopki

Postopki

 • Cilji

Cilji_SVS

 • Vprašalniki in dokumentacije

Dokumentacija_uporabniki

Vprasalnik_ocena programa

Vprasalnik_vstop

Evalvacijski vprasalnik

 

 


 

Nazaj na osnovno kazalo Evalvacije JSVP <

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci